הדקה התשעים

הדקה התשעים

התכנית המלאה
21-07-2020
00:00

הדקה התשעים

יום רביעי 20:00:00 - 18:00:00
עם רותם גרוסמן, אשרת עיני, עמית פלטקביץ, שייע פיינגבויים, פודי חלפון, ורונן גבאי
ארכיון קבצי שמע
הדקה התשעים מהדורת יום ג
21-07-2020
הדקה התשעים מהדורת יום א
19-07-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ד
15-07-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ג
14-07-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ב
13-07-2020
הדקה התשעים מהדורת יום א
12-07-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ד
08-07-2020