הדקה התשעים

הדקה התשעים

התכנית המלאה
18-11-2020
00:00

הדקה התשעים

יום רביעי 20:00:00 - 18:00:00
עם רותם גרוסמן, אשרת עיני, עמית פלטקביץ, שייע פיינגבויים, פודי חלפון, ורונן גבאי
ארכיון קבצי שמע
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
18-11-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
17-11-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
16-11-2020
הדקה התשעים מהדורת יום א'
15-11-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
10-11-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
11-11-2020