הדקה התשעים

הדקה התשעים

התכנית המלאה
23-09-2020
00:00

הדקה התשעים

יום ראשון 20:00:00 - 18:00:00
עם רותם גרוסמן, אשרת עיני, עמית פלטקביץ, שייע פיינגבויים, פודי חלפון, ורונן גבאי
ארכיון קבצי שמע
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
23-09-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
22-09-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
21-09-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
16-09-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
15-09-2020
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
14-09-2020
הדקה התשעים מהדורת יום א'
13-09-2020