הדקה התשעים

הדקה התשעים

התכנית המלאה
21-02-2021
00:00

הדקה התשעים

יום שלישי 20:00:00 - 18:00:00
עם רותם גרוסמן, אשרת עיני, עמית פלטקביץ, שייע פיינגבויים, פודי חלפון, ורונן גבאי
ארכיון קבצי שמע
הדקה התשעים מהדורת יום א'
21-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום א'
14-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
10-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
09-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
08-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום א'
07-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
03-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
02-02-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
01-02-2021