הדקה התשעים

הדקה התשעים

התכנית המלאה
05-05-2021
00:00

הדקה התשעים

יום שלישי 20:00:00 - 18:00:00
עם רותם גרוסמן, אשרת עיני, עמית פלטקביץ, שייע פיינגבויים, פודי חלפון, ורונן גבאי
ארכיון קבצי שמע
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
05-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
04-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
03-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום א'
02-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
27-04-2021
הדקה התשעים מהדורת יום א'
25-04-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
21-04-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
20-04-2021