הדקה התשעים

הדקה התשעים

הדקה התשעים

יום שלישי 20:00:00 - 18:00:00
עם איציק יצחקי, אשרת עיני, עמית פלטקביץ, שייע פיינגבויים, פודי חלפון, ורונן גבאי