הדקה התשעים

הדקה התשעים

התכנית המלאה
02-06-2021
00:00

הדקה התשעים

יום שישי 14:00:00 - 13:00:00
עם רותם גרוסמן, אשרת עיני, עמית פלטקביץ, שייע פיינגבויים, פודי חלפון, ורונן גבאי
ארכיון קבצי שמע
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
02-06-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
01-06-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
31-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום א'
30-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ד'
26-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
25-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
24-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום א'
23-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ג'
11-05-2021
הדקה התשעים מהדורת יום ב'
10-05-2021