עושים ערב

עושים ערב

התכנית המלאה
08-03-2020
00:00

עושים ערב

עם דרור רפאל וארז קליימן
יום חמישי 18:00:00 - 16:00:00
ארכיון קבצי שמע
עושים ערב מהדורת יום א
08-03-2020
עושים ערב מהדורת יום ב
09-03-2020
עושים ערב מהדורת יום ג
10-03-2020